Gosia Izydorczyk

Gosia Izydorczyk

CERTIFIED SINCE 04/12/2016

Poland

SALSATION  Elite Trainer 

CHOREOLOGY  Master Trainer 

KID  Master Trainer 

[eng below]

Jestem absolwetką AWF Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Od 12 roku życia związana jestem z tańcem towarzyskim, w którym to zdobyłam najwyższą, międzynarodową klasę taneczną S w stylu standardowym oraz latynoamerykańskim. Od 18 roku życia również instruktora fitnessu oraz prezenter na konwencjach fitnessowych.

CHOREOLOGY by Salsation Master Trainer oraz Salsation Elite Instruktor. Nieustannie biorę udział w szkoleniach i warsztatach, by ciągle podnosić swoje kwalifikacje.

Zainteresowania: oprócz tańca, wędrówki górskie oraz psychologia.

Motto: Ludzie zapomną, co mówiłeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale ludzie nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli.

- - -

I am a graduate of the University of Physical Education in Warsaw and the University of Łódź. From the age of 12 I have been involved in ballroom dancing, in which I obtained the highest, international S dance class in the standard and Latin American style. From the age of 18 also a fitness instructor and presenter at fitness conventions.

CHOREOLOGY by Salsation Master Trainer and Salsation Elite Instructor. I constantly take part in trainings and workshops to constantly improve my qualifications.

Hobbies: apart from dancing, mountain hiking and psychology.

Motto: People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how they felt around you

Read more
Choreology

Workshop

Gosia Izydorczyk & Kevin Oyola De la fuente

22 Jun 2024

English

In person - Warszawa, Poland

CHOREOLOGY_66914
€40.00
Choreology

Workshop

Gosia Izydorczyk & Kevin Oyola De la fuente

23 Jun 2024

English

In person - Zgierz, Poland

CHOREOLOGY_66919
€40.00

Filter by:

Clear All